Ondernemingsraad


Ondernemingsraad: voor de belangen van het personeel

De ondernemingsraad van Sociom overlegt met de directie over zaken in de organisatie die van belang zijn voor het personeel. De raad komt op voor de belangen van de werknemers en de organisatie en bestaat uit medewerkers van Sociom, te weten: Jeroen van den Heuvel, Wilma Smit, Martijn Schmiermann, Toon Scholten en Maureen van Niekerk.