Missie en visie


Missie en visie

Missie
Samen doen, samen denken, samen beslissen en samen werken! Sociom is zichtbaar en goed geworteld in buurten, dorpen en wijken en maakt sámen met mensen meer mogelijk. Dit doen wij met aandacht, advies en hulpverlening voor het vergroten van de zelfredzaamheid en talenten van mensen.

Visie
De huidige samenleving gaat van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Er is een kentering waarneembaar en ook nodig, sociaal en financieel gezien. Ons staat een maatschappij voor ogen waarin het collectieve weer belangrijk wordt, waarin mensen betrokken zijn bij elkaar en aandacht hebben voor hun omgeving. Waarin mensen voor elkaar zorgen en het goed hebben met elkaar. Dit is primair een kentering die ménsen maken. Onze taak is hen hierbij te ondersteunen. Bij alles wat we doen, ook bij het ondersteunen van mensen met problemen, is dat onze focus; iedereen is immers sterk én kwetsbaar.